Kontakty

Z Spoločenstvo Karlovka
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Spoločenstvo riadi Predseda spoločenstva, ktorého zastupuje Podpresdeda spoločenstva. Ich činnosť kontroluje 8-členná Rada Spoločenstva.

Predseda a podpredseda

Zhromaždenie vlastníkov dňa 5.12.2017 zvolilo za predsedu spoločenstva Filipa Leboviča.

Rada

Na zhromaždení členov Spoločenstva KARLOVKA dňa 22.6.2017 bola zvolená Rada spoločenstva v nasledujúcom zložení:

  • Katarína Hudecová (Fadruszova 1)
  • Pavel Petrovič (Fadruszova 3)
  • Sylvia Birošíková (Fadruszova 5)
  • Soňa Čambáliková (Fadruszova 7)
  • Janka Ritomská (Fadruszova 9)
  • Igor Radčenko (Fadruszova 11)
  • Margita Gulčíková (Karloveská 22)
  • Tomáš Belica (Fadruszova 7)

Kontakt

Kontakt na všetkých členov rady: karlovkarada@googlegroups.com

Sídlo spoločenstva Karlovka: Fadruszova 7, 84104 Bratislava